Geschiedenis

Het familiebedrijf Evenboer is in 1936 als éénmansbedrijf opgericht door Henk Evenboer. In 1960 kwamen daar de zonen Jan en Piet bij en werd het de Firma H. Evenboer en Zonen.

In 1983 is het bedrijf voortgezet door Jan Evenboer samen met zijn zonen Jan jr. en Peter en zijn schoonzoon Albert Lindeman en is het de v.o.f. Evenboer geworden.

In 2006 heeft Jan Evenboer sr. het bedrijf verlaten, wat overigens niet wil zeggen dat hij niet nog regelmatig in de werkplaats te vinden was, en is de zoon van Peter, Edwin tot het bedrijf toegetreden.

In 2021 is Roy, de zoon van Jan Evenboer jr. ook toegetreden tot de huidige directie.

De mensen

Edwin heeft de leiding over de afdeling Landbouw met een grote groep medewerkers.
Jan en Roy zijn verantwoordelijk voor de afdeling Constructie met eveneens een aanzienlijke groep medewerkers.

Evenboer Landbouw

Kwaliteit

Kwaliteit in ondernemen betekent voor de Firma Evenboer behalve een goed product ook een gezonde en veilige werkomgeving en een schoon milieu. Er is voldoende ruimte voor opleiding van jongeren en goede (bij)scholing voor de werknemers. Daarom is de Firma aangesloten bij o.a. de volgende organisaties:

VCA
De firma Evenboer is VCA* gecertificeerd. De VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Kenteq
De firma Evenboer is een Kenteq Erkend leerbedrijf. Het Kenteq is het Kenniscentrum voor technisch vakmanschap.

OOM
De firma Evenboer is aangesloten bij OOM, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. In Nederland zijn meer dan 15.000 bedrijven en meer dan 150.000 werknemers bij OOM aangesloten. Hun missie is het stimuleren van opleiding en het professionaliseren van de metaalbranche.